10 แบงก์ใหญ่สุดอาเซียนไทยอยู่อันดับท้ายตาราง

แหล่งที่มา : http://www.thanonline.com

แบงก์ใหญ่สุดอาเซียนสัญชาติสิงคโปร์ ไม่ยอมหยุดใหญ่ เตรียมเขมือบแบงก์อันดับที่ 8 แดนอิเหนา ทิ้งห่างแบงก์อันดับที่ 2 ไกลลิบ เผยแบงก์ไทยติดท้ายตารางท็อปเทนแบงก์อาเซียน แบงก์อินโดนีเซียมีแบงก์เดียวติดอันดับที่ 7
สื่อท้องถิ่นในอินโดนีเซียรายงานว่า ธนาคารชาติของประเทศอินโดนีเซีย เปิดไฟเขียวให้ ธนาคารดีบีเอส ของสิงคโปร์สามารถซื้อหุ้นส่วนหนึ่งในแผนเทกโอเวอร์ธนาคาร ดานามอน(Danamon) ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ลำดับที่ 6 ของประเทศอินโดนีเซีย ใช้เงินทั้งหมด 7,300ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ219,000 ล้านบาท) ซึ่งจะเป็นการซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการณ์ของอินโดนีเซีย
ธนาคารดีบีเอส ซึ่งปัจจุบันคือ ธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและบริษัทเทมาเสกฯของรัฐบาลสิงคโปร์ถือหุ้นใหญ่ได้เสนอตัวซื้อหุ้น 99% ของธนาคารดานามอนตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ทางการอินโดนีเซียยังไม่อนุมัติแต่ล่าสุดธนาคารชาติได้ยอมให้ซื้อหุ้นได้ 40% ซึ่งวงการแบงก์เชื่อว่าจะเป็นการปูทางไปสู่การซื้อกิจการทั้งหมดเมื่อมีการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การซื้อธนาคาร ดานามอน ซึ่งให้บริการยูนิเวอร์แซลแบงกิ้ง จะทำให้แบงก์ดีบีเอส สามารถเข้าถึงตลาดชนชั้นกลางของอินโดนีเซียได้ทันที เนื่องจากดานามอน มีสาขา 2,900 สาขาทั่วประเทศ มีฐานลูกค้า 6 ล้านคน ซึ่งมากกว่าประชากรของสิงคโปร์ทั้งประเทศ
เมี่อแบงก์ดีบีเอส ซื้อกิจการธนาคาร ดานามอน จะทำให้ธนาคารสัญชาติสิงคโปร์ที่มีเทมาเสกถือหุ้น 29% เป็นธนาคารซูเปอร์ยักษ์ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากขณะนี้ดีบีเอสเป็นแบงก์อันดับ 1 ของอาเซียนอยู่แล้วโดยนับจากกองทุนเทียร์ 1 ที่ 21,170ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทิ้งห่างที่ 2 และ3 ซึ่งเป็นสัญชาติสิงคโปร์เหมือนกันคือธนาคารโอเวอร์ซีส์ ไชนีส แบงกิ้งคอร์เปอเรชั่น (OCBC) ซึ่งมีกองทุนเทียร์1 ที่ 14,310 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และธนาคาร ยูโอบี (UOB) ซึ่งมีกองทุนเทียร์1 ที่ 13,850 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
แบงก์ใหญ่ลำดับที่ 4 ของอาเซียนเป็นแบงก์สัญชาติมาเลเซียคือ ธนาคารเมย์แบงก์ ซึ่งมีกองทุนเทียร์ 1 ที่ 9,740ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลำดับที่ 5 คือแบงก์กรุงเทพมีกองทุนเทียร์ 1 ที่ 5,810 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ลำดับที่ 6 คือพับบลิกแบงก์ของมาเลเซีย อันดับที่ 7 คือแบงก์มันดารี (Bank Mandari) ซึ่งเป็นแบงก์เดียวของอินโดนีเซียที่ติด 1 ใน 10 ท็อปเทนของอาเซียน มีกองทุนเทียร์ 1 ที่5,090 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
อันดับที่ 8 คือธนาคารซีไอเอ็มบีของมาเลเซีย และ 2 อันดับรั้งท้าย 10อันดับแบงก์ยักษ์ใหญ่ของอาเซียนเมื่อดูจากกองทุนเทียร์ 1 คือ ธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทยแบงก์ จากประเทศไทย
ทั้งนี้ กองทุนเทียร์ 1 หรือกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ถือเป็นกองทุนหลักได้แก่ทุนที่ชำระแล้วส่วนล้ำมูลค่าหนี้เงินที่ได้จากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ที่จะซื้อหู้นทุนสำรอง ตามกฎหมายกำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรและตราสาร HybridTier 1 โดยทุนของธนาคารนั้นกำหนดเป็นกองทุนชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความมั่นคงของธนาคาร

■ คอลัมน์ : AEC News / ■ THAN AEC
■ จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ AEC world ปีที่33 (1) ฉบับที่ 2,837 (8) วันที่ 21 – 24 เมษายน พ.ศ. 2556

Advertisements